Wednesday , 23 January 2019 / چهارشنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۷
آخرین اخبار
خانه » دسته‌بندی نشده » چرا طرح هدایت تحصیلی موفق عمل نکرد؟ – شریف

چرا طرح هدایت تحصیلی موفق عمل نکرد؟ – شریف

چرا طرح هدایت تحصیلی موفق عمل نکرد؟

|چرا طرح هدایت تحصیلی موفق عمل نکرد؟ از شریف|

n82981126 72456076 چرا طرح هدایت تحصیلی موفق عمل نکرد؟   شریف

مشهد – ایرنا – طرح هدایت تحصیلی با هدف انتخاب رشته ای متناسب با توانایی، علایق و همچنین استعداد دانش آموزان و همچنین نیز ساخته یا ایجاد توازن تحصیل آنان در رشته های نظری و همچنین فنی اجرایی شد که اینک دستخوش نشیب و همچنین فرازهایی می باشد.

یکی از اهداف اصلی اجرای آن طرح فراهم ساختن باره کار و همچنین تضمین اشتغال نسل بعدی کشور بود تا سالانه بر شمار بیکاران افزوده نشود.
آن در حالی می باشد که تاثیرگذاری عوامل متنوع و گوناگون و مختلف در سطح جامعه شامل ایده آل گرایی صرف نسبت به بعدی شغلی و همچنین تحصیلی فرزندان از سوی والدین، چشم و همچنین هم چشمی های خانوادگی، تلاش جهت تحقق آرزوهای دست نیافته والدین در فرزندان، ناآگاهی دانش آموزان از بعدی شغلی رشته های تحصیلی، همچنان اجرای موثر طرح هدایت تحصیلی را با اختلال مواجه کرده می باشد.
اساسا اجرای طرح هدایت تحصیلی بر اساس استعداد و همچنین عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان، سرآغازی جهت کمک به کسب کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل آنان در بعدی می باشد چرا که بسیاری صاحبنظران بر آن اعتقادند که قسمت و بخش بسیاری از بیکاری جوانان پس نتیجه آن می شود که بالا بودن شمار تحصیلکردگان در رشته های نظری می باشد که فاقد مهارتی جهت کار خواهند بود.
اگرچه اغلب خانواده ها بر روند انتخاب رشته و همچنین هدایت تحصیلی دانش آموزان انتقاداتی دارند ولی باید توجه داشت رفتارهای انتخابی آنان و همچنین البته در پی آنان، دانش آموزان نشان از نوعی عدم آگاهی و همچنین ایده آل گرایی بی مورد در روند انتخاب رشته دارد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز خراسان رضوی با نمایش میزگردی با عنوان ‘هدایت تحصیلی،بایدها و همچنین نبایدها’، با حضور مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد، دست یار آموزش متوسطه اداره کل آموزش و همچنین پرورش خراسان رضوی و همچنین ریاست اداره مشاوره تحصیلی اداره کل آموزش و همچنین پرورش تلاش کرد آن موضوع را واکاوی کند.

*هدایت تحصیلی، تلاشی جهت تضمین بعدی شغلی
دست یار آموزش متوسطه اداره کل آموزش و همچنین پرورش خراسان رضوی گفتن کرد: از ماموریت های مهم آن نهاد شناسایی و همچنین شناساندن استعدادها، توانایی ها و همچنین علائق دانش آموزان جهت انتخاب رشته تحصیلی مورد نظر و همچنین به دنبال آن هم کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل بعدی می باشد.
دکتر رضا صابری تولایی گفت: انسان در طول زندگی انتخابهای مهمی شامل انتخاب همسر، انتخاب کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل و همچنین غیره دارد که انتخاب رشته یکی از آن انتخاب های مهم و همچنین مشخص کردن کننده می باشد.
او همچنین با اشاره به آنکه ممکن می باشد دانش آموز جهت انتخاب کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل و همچنین رشته بعدی آگاهی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را نداشته باشد، افزود: آموزش و همچنین پرورش تلاش دارد تا در پایان دوره متوسطه اول، با هدایت تحصیلی در واقعیت و حقیقت هدایت شغلی و همچنین بعدی فرد را نیز صورت دهد.
او همچنین تاکید کرد: در آن طرح تلاش می می شود تا با دادن اطلاعات مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری به دانش آموز و همچنین خانواده او همچنین، در باره اوضاع و همچنین بعدی شغلی هر رشته، علایق و همچنین توانمندی های فردی، دانش آموز به سمت انتخابی آگاهانه و همچنین عاقلانه هدایت می شود.
صابری گفتن کرد: قویا معتقدیم دانش آموز با آن انتخاب خود، در واقع کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل بعدی خود را هم مشخص کردن می کند بنابراین در صورتی که موضوع هدایت تحصیلی در نظام تعلیم و همچنین تربیت به عنوان ماموریت اصلی لحاظ می شود، چیزی به گزاف نیست.

* ۸۵ هزار دانش آموز در پوشش هدایت
صابری با گفتن آنکه در سال شمسی تحصیلی ۹۶ -۹۷ حدود ۸۳ هزار دانش آموز در پایه نهم در استان تحصیل کرده اند، افزود: ۴۱٫۱۰ قسمت و بخش آن تعداد به سمت رشته های فنی و همچنین حرفه ای و همچنین کارودانش هدایت شدند و همچنین حدود ۵۹ قسمت و بخش هم به سمت تحصیل در رشته های نظری رفتند.
او همچنین گفتن کرد: در سال شمسی تحصیلی پیش رو حدود ۸۵ هزار دانش آمو زیر پوشش فرایند هدایت تحصیلی خواهند بود که بایستی و حتما منتظر باشیم تا رشته های خود و همچنین در واقعیت و حقیقت بعدی شغلی خود را انتخاب کنند.
او همچنین با اشاره به آنکه روند هدایت دانش آموزان به سمت رشته های فنی و همچنین حرفه ای در خراسان رضوی بالاتر از میانگین کشوری می باشد، افزود: میانگین کشوری در آن باره حدود ۳۸ قسمت و بخش می باشد و همچنین اوضاع آن استان با ۴۱٫۱۰ قسمت و بخش نشان می دهد، هدایت تحصیلی به سمت رشته های مهارتی و همچنین فنی و همچنین حرفه ای موفق تر از دیگر استانهاست.

* تعامل مطلوب دانشگاه و همچنین آموزش و همچنین پرورش
مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد نیز اظهار داشت: ما تعامل خوبی با آموزش و همچنین پرورش استان داریم در آن باره تفاهم نامه امضا کرده و همچنین حرکت های مفیدی را در استان آغاز کرده ایم.
دکتر علیرضا سلیمی گفتن کرد: دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان بزرگترین دانشگاه شرق کشور، وظیفه می داند که با توجه به آنکه میراثدار اتفاقات رخ داده در آموزش و همچنین پرورش می باشد، هماهنگی مطلوبی در باره انتخاب رشته مناسب دانش آموزان را با آموزش و همچنین پرورش داشته باشد.
او همچنین گفتن کرد: در دانشگاه فردوسی سعی شده می باشد تا مباحث مرتبط به دانش آموزان در حوزه استعدادهای درخشان و همچنین فعالیت شورای هدایت استعدادهای برتر (شهاب) قوی تر از قبل پیگیری می شود.

*هدایت تحصیلی خارج از چهارچوب دغدغه امروز
دکتر سلیمی با اشاره به اهمیت اجرای صحیح هدایت تحصیلی و همچنین راهنمایی دانش آموزان و همچنین خانواده ها گفت: از دغدغه های اصلی دانشگاه که موجب وارد شدن به آن حوزه شده، هدایت تحصیلی خارج از چهارچوب کارشناسی آموزش و همچنین پرورش می باشد.
او همچنین گفتن کرد: آن نوع هدایت های تحصیلی که اعمال می می شود، می تواند آسیب های فراوانی جهت دانش آموز و همچنین بعدی آنان داشته باشد.
او همچنین گفت: محتواهایی که در هدایت تحصیلی و همچنین در واقعیت و حقیقت انتخاب رشته های خارج از چهارچوب انجام می می شود به نوعی فضاسازی جهت بعضی رشته ها و همچنین گرایش های تحصیلی می باشد بنابراین رسالت دانشگاه آگاهی بخشی و همچنین تولید محتوا در آن باره می باشد.
او همچنین با گفتن آنکه جریان اصلی و همچنین قوی هدایت تحصیلی از پایه نهم شروع می می شود حال آنکه از آن هم ابتدا که دانش آموز اقدام به انتخاب رشته های نظری یا فنی می کند در واقعیت و حقیقت نگرشی از کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل در او ساخته یا ایجاد می می شود، افزود: چالش اصلی در هدایت تحصیلی در آن مقطع، ساخته یا ایجاد نگاه خیلی زیاد آرمانگرایانه نسبت به بعدی شغلی می باشد.
او همچنین تاکید کرد: آنکه دانش آموزی در رشته علوم تجربی تحصیل کند به آن معنا می باشد که از او همچنین توقع قبولی در یکی از رشته های علم پزشکی جدید می رود و همچنین به همین دلیل در طول تحصیل فشار روان بسیاری را متحمل می می شود، حال آنکه تضمینی جهت چنین بعدی ای وجود ندارد.
آن کارشناس دانشگاهی گفت: امسال ۶۴۰ هزار دانش آموز خراسان رضوی، با آرزوی قبولی در یکی از رشته های علم پزشکی جدید، در کنکور تجربی شرکت کردند.
او همچنین تصریح کرد: علت آن اقبال گسترده دانش آموزان، دید کلی آنان به رشته های تحصیلی و همچنین عدم وارد شدن به جزئیات می باشد که آنهم به دلیل فراهم نبودن بستر مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت آگاهی کامل از آن جزئیات می باشد.
دکتر سلیمی گفت: موضوع هدایت تحصیلی یک موضوع چندوجهی می باشد که یکی از وجوه خیلی زیاد مهم آن هم بحث فرهنگی و همچنین فرهنگی و اجتماعی آن هم می باشد.
او همچنین تاکید کرد: بایستی و حتما بستر موجود فرهنگی و همچنین فرهنگی و اجتماعی آن طرح در خانواده را به خوبی شناخت زیرا آگاهی بخشی و همچنین خودآگاهی در والدین و همچنین دانش آموزان از ضرورت هایی می باشد که بایستی و حتما به شکل نظام مند ساخته یا ایجاد می شود.

* آزمون رغبت و همچنین توانایی
ریاست اداره مشاوره تربیتی و همچنین تحصیلی آموزش و همچنین پرورش خراسان رضوی گفت: در اجرای هدایت تحصیلی و همچنین مشاوره دانش آموزان به شدت بر روی استعدادیابی، شناسایی علائق و همچنین توانایی های دانش آموزان نسبت به خود کار می می شود و همچنین سپس آنان را به سمت رشته هایی که قدرت و همچنین استعدادشان در آن هم شکوفا می می شود، هدایت می کنیم.
دکتر سمیه عسکریان گفتن کرد: بر آن باوریم که هدایت تحصیلی فرایندی می باشد که بایستی و حتما از دوره ابتدایی آغاز می شود و همچنین زمانی که دانش آموز به پایه نهم رسید از بسیاری آلودگی های ذهنی و همچنین رویاپردازی بی مورد در انتخاب کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل و همچنین رشته تحصیلی دور شده باشد.
او همچنین با گفتن آنکه در نظام آموزشی ۶-۳-۳ به صورت متمرکز در پایه هفتم تا نهم بر روی هدایت تحصیلی کار می می شود، افزود: دانش آموز با وارد شدن به پایه هفتم و همچنین دوره اول متوسطه، با هدایت مشاوران ما آگاه شده و همچنین تلاش می می شود تا با کتابها و همچنین آموزشهای متنوع و گوناگون و مختلف، جهت خانواده ها و همچنین دانش آموزان فضای مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری ساخته یا ایجاد می شود تا خود را بهتر بشناسند.
او همچنین تصریح کرد: از مهمترین عوامل رضایت از زندگی، رضایت شغلی می باشد و همچنین لذا انتخاب رشته اشتباه در مدرسه و همچنین دانشگاه می تواند منجر به آن می شود که فرد عمری را با نارضایتی زندگی کرده و همچنین از عوارض آن هم رنج ببرد.
عسکریان با گفتن آنکه تمام تلاش بر آن می باشد که در مشاوره های فردی و همچنین تیمی شناخت مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری به خانواده ها و همچنین دانش آموزان داده می شود، افزود: در آن راستا دانش آموز محور هدایت می باشد و همچنین با نمایش ۲ آزمون در پایه نهم با عناوین ‘توانایی’ و همچنین ‘رغبت’، اوضاع دانش آموزان با دقت بررسی کردن می می شود.

* نفوذ والدین بیشترین سهم در انتخاب دانش آموز
دست یار آموزش متوسطه اداره کل آموزش و همچنین پرورش با گفتن آنکه طبق برنامه جذاب و جالب و خوب ششم توسعه بایستی و حتما در سال شمسی پایان آن برنامه جذاب و جالب و خوب قستی از دانش آموزان به سمت رشته های فنی و همچنین کارودانش هدایت شوند، افزود: خوشبختانه خراسان رضوی در آن باره اوضاع خوبی دارد.
صابری با گفتن آنکه ۶ عنصر اصلی بر فرایند هدایت تحصیلی تاثیر مستقیم دارد، افزود: اولین و همچنین بیشترین امتیاز از ۱۰۰ در هدایت تحصیلی، عملکرد تحصیلی دانش آموز با ۳۵ امتیاز می باشد.
او همچنین ادامه داد: همچنین ۳۰ امتیاز آزمون رغبت و همچنین توانایی، ۱۰ امتیاز نظر دانش آموز، ۱۰ امتیاز نظر دبیر، ۱۰ امتیاز نظر مشاور و همچنین کمترین امتیاز که ۵ می باشد مرتبط به نظر والدین می باشد.
او همچنین گفت: با آنکه کمترین امتیاز مرتبط به والدین می باشد ولی باید توجه داشت به شکل فراوان و همچنین نگران کننده ای بیشترین اثر را نظر والدین بر انتخاب رشته و همچنین هدایت تحصیلی می گذارد.

*بی اثری هدایت تحصیلی بر والدین پولدار
یکی از معضلات و همچنین مشکلاتی که در باره اجرا و همچنین موفقیت اجرای هدایت تحصیلی وجود دارد آن می باشد که در صورتی که والدین با اولویت بندی مشخص کردن شده جهت دانش آموز در باره رشته های پیشنهادی مخالف باشند، به راحتی می توانند فرزند خود را در مدارس غیردولتی، در آن هم رشته مورد نظر خود ثبت نام کنند و همچنین اینجاست که پول می تواند هدایت تحصیلی را با شکست مواجه کرده و همچنین ناکام بگذارد.
ثبت نام دانش آموزان در مدارس غیر انتفاعی جهت پایه دهم در حالی می باشد که آنان می توانند از سال شمسی بعد تحصیل در آن هم رشته مورد نظر خود را در مدارس دولتی پی بگیرند و همچنین اینجاست که دیگر هدایت تحصیلی و همچنین آنکه دانش آموز چه امتیازی کسب کرده می باشد، بلااثر می می شود.
صابری در آن باره اظهار داشت: متاسفانه آن امکان و همچنین راه گریز جهت دور زدن طرح هدایت تحصیلی وجود دارد ولی باید توجه داشت بایستی و حتما توجه کرد که مدارس غیر انتقاعی در آن مقطع تنها ظرفیت ۱۰ قسمت و بخش دانش آموزان زیر پوشش هدایت تحصیلی را دارند.
او همچنین با گفتن آنکه نمی قدرت آن مقدار و اندازه و میزان را موجب اخلال در روند اثرگذار هدایت تحصیلی دانست، افزود: با توجه به آنکه تمرکز اجرای طرح هدایت تحصیلی به استانها واگذار خواهد شد می قدرت امیدوار بود آن خلل را بتوانیم به زودی برطرف کنیم.
آن مسئول در آموزش و همچنین پرورش خراسان رضوی گفت: جهت هدایت تحصیلی دانش آموز ۲ نمونه برگ شامل فرم شماره ۶ و همچنین ۷ در اختیار او همچنین قرار می گیرد که فرم شماره ۶ جنبه توصیه ای داشته و همچنین عملکرد مشاوره ای دانش آموز را در خود دارد و همچنین فرم شماره ۷ شامل اولویت بندی اصلی در انتخاب رشته و همچنین ملاک ثبت نام مدارس می باشد.
او همچنین تاکید کرد: در صورتی که دانش آموزی صرفا امتیاز رشته های کارودانش را آورده باشد، هیچ مدرسه ای اعم از دولتی و همچنین غیردولتی، حق ثبت نام او همچنین در دیگر رشته ها را ندارد.
او همچنین افزود: البته ثبت نام از دانش آموزان در سایر رشته ها بدون توجه به فرم شماره ۷ امکانپذیر می باشد به آن معنا که ثبت نام بر اساس فرم شماره ۷ صرفا جهت مدارس دولتی، و همچنین نه مدارس غیردولتی الزام آور می باشد.
او همچنین ادامه داد: زیرا و به درستی که مدارس غیر دولتی با سرمایه خصوصی اداره می شوند، در صورت درخواست ثبت نام از سوی دانش آموزان، می توانند ثبت نام انجام دهند.
او همچنین تاکید کرد: در بحث هدایت تحصیلی، خانواده ها دچار دو خطای راهبردی خواهند بود که شامل توجه بیش از حد به نمرات درسی دانش آموزان و همچنین بی توجهی به توانمندی های آنان و همچنین در نظر نگرفتن بعدی شغلی رشته های تحصیلی می می شود.

*ناکامی ۹۸ قسمت و بخش متقاضیان در رشته های تجربی
صابری با گفتن آنکه رشته تجربی اشباع شده می باشد، افزود: تعداد بسیاری از دانش آموزانی که آن رشته را انتخاب کردند جهت رسیدن به مشاغل علم پزشکی جدید، دندانپزشکی و همچنین داروسازی عملا به آرزوی خود نرسیده و همچنین دچار افسردگی شده اند.
دست یار آموزش و همچنین پرورش خراسان رضوی گفت: بیش از ۶۳ قسمت و بخش متقاضیان شرکت در کنکور سراسری، متقاضی شرکت در تیم علوم تجربی خواهند بود که بیش از ۹۰ قسمت و بخش آن متقاضیان در آرزوی رشته های عالی خواهند بود در حالی که تنها و فقط ۲ قسمت و بخش آنان می توانند در سه رشته شغلی پرطرفدار تیم علوم تجربی قبول شوند.
دکتر صابری تاکید کرد: به والدین توصیه می می شود که بر اساس شناخت، رشته تحصیلی فرزند خود را انتخاب و همچنین او همچنین را تشویق به تحصیل در آن هم کنند.
او همچنین گفت: آسیب جدی موجود آن می باشد که بیش از آنکه به تجربه و مهارت بالا دانش آموزان توجه می شود به مدرک و همچنین نوع آن هم توجه می می شود در حالی که در صورتی که دانش آموزی از تجربه و مهارت بالا و همچنین فن برخوردار باشد قطعا در بعدی اشتغال او تضمین می می شود.

*آمار روشنی از انصرافی ها نیست
مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: آمار دانشجویان انصرافی در دانشگاه های دولتی از ادامه تحصیل در رشته هایی که قبول شده اند، خیلی زیاد کم می باشد.
دکتر سلیمی افزود: دلیل آن هم آن می باشد که قبولی در دانشگاه های دولتی و همچنین برجسته سخت و همچنین به خودی خود یک امتیاز می باشد ولی باید توجه داشت بعضا دیدن می می شود که بعد از پایان تحصیل تعداد معدودی از دانشجویان تحصیل در رشته های دلخواه خود را از سر می گیرند ولی باید توجه داشت بایستی و حتما گفت آمار مشخصی از دانشجویان انصرافی نداریم.
او همچنین با اشاره به آنکه رضایت درونی از رشته تحصیلی آن هم چیزی می باشد که منجر به رضایت شغلی می می شود، افزود: دانشجویان فراوانی خواهند بود که در صورتی که چه با رتبه های خوب به رشته های خوب وارد می شوند و همچنین تحصیل می کنند ولی باید توجه داشت به دلیل عدم سابقه ذهنی مناسب از آن رشته و همچنین مشاغل منتج از آن هم، از دوران تحصیل خود لذت نمی برند.
او همچنین تاکید کرد: به همین دلیل دانشگاه فردوسی تلاش دارد تا با نمایش همایش های متنوع و گوناگون و مختلف و همچنین با اعمال سیاست های درهای باز، به خانواده ها و همچنین دانش آموزان نسبت به رشته ها و همچنین مشاغل هر رشته آگاهی بدهد.
سلیمی گفت: در صورتی که بشود هدایت تحصیلی در مدارس و همچنین پایه نهم با چنین همایش های دانشگاه فردوسی مشهد پیوند بخورد، می قدرت امید داشت که دانش آموزان و همچنین خانواده های آنان با آگاهی بیشتری به انتخاب رشته و همچنین ادامه تحصیل خواهند پرداخت.

*پیوند هدایت تحصیلی و همچنین اشتغال
سلیمی با گفتن آنکه آگاهی بخشی و همچنین اشتغال دانش آموزان پیوند معناداری با هدایت تحصیلی دارد، افزود: آگاهی بخشی به دانش آموز موجب می می شود او همچنین با نگاه به کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل بعدی خود انتخاب رشته کرده و همچنین از رضایت و همچنین موفقیت بیشتری برخوردار باشد.
او همچنین ادامه داد: آن امر موجب ساخته یا ایجاد یک فرایند انتخاب رشته صحیح در جامعه خواهد شد و همچنین در فرایند هدایت تحصیلی درست، انتخاب رشته موثر و همچنین در نهایت انتخاب کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل موجب رضایتمندی بررسی کننده و پروهشگر می می شود.

* تحمیل هدایت تحصیلی موثر نیست
ریاست اداره مشاوره آموزش و همچنین پرورش خراسان رضوی با تاکید بر آنکه هیچ فعالیتی را در جامعه نمی قدرت با اجبار همراه کرد، افزود: دانش آموز بایستی و حتما با آگاهی به معنای واقعی در مسیر انتخاب رشته گام بردارد و همچنین خارج از آن هیچ انتخابی نمی تواند مفید و همچنین موثر باشد.
دکتر عسکریان گفت: در روند شرکت در رقابت کنکور عوامل خیلی زیاد کوچکی می تواند موجب می شود تا یک دانش آموز خوب نتواند توانمندی و همچنین دانش خود را محک بزند و همچنین یک دانش آموز ضعیف تر بتواند رتبه و همچنین در نهایت رشته بهتری را به دست آورد.
او همچنین تاکید کرد: به همین دلیل در صورتی که بخواهیم با توجه به وجود مدارس غیرانتفاعی و همچنین دانشگاه های غیردولتی در اجرای هدایت تحصیلی اجبار بیش از مقدار و اندازه داشته باشیم ، خانواده ها و همچنین دانش آموزان شامل قدرت اقتصادی و مالی به آن سمت رفته و همچنین در نهایت خانواده ها و همچنین دانش آموزانی که از قدرت اقتصادی و مالی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری برخوردار نیستند دچار ناراحتی و همچنین فشار روانی می شوند.
او همچنین تاکید کرد: رسانه ها می توانند در هدایت و همچنین راهنمایی دانش آموزان و همچنین کمک به آموزش و همچنین پرورش جهت انجام آن ماموریت کمک شایانی داشته باشند.
او همچنین تاکید کرد: از ۲ سال شمسی پیش همایش های مدرسه ای و همچنین منطقه ای طرح ریزی شغلی یک و همچنین دو با شعار هدایت آگاهانه جهت دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و همچنین نهم برگزار می می شود.
عسکریان گفت: نیازها و همچنین امکانات منطقه ای در شهرهای متنوع و گوناگون و مختلف متغایر و متفاوت می باشد لذا همایش های منطقه ای با تفکیک جنسیت برگزار می می شود تا دانش آموزان با جنبه های متنوع و گوناگون و مختلف انتخاب خود آشنا شوند.

*جامعه بعدی نیازمند قوه ماهر و همچنین نیمه ماهر
دست یار آموزش و همچنین پرورش خراسان رضوی با گفتن آنکه همه دانش آموزان در رشته های متنوع و گوناگون و مختلف بایستی و حتما حداقل یک تجربه و مهارت بالا را فرابگیرند تا در زندگی بعدی، به درد آنان و همچنین جامعه بخورد، گفت: آن طرح در برنامه جذاب و جالب و خوب های وزارت آموزش و همچنین پرورش نیز اجرا و همچنین با عنوان طرح ‘ایران تجربه و مهارت بالا’ در کلیه مدارس پیگیری می می شود.
صابری تاکید کرد: به خانواده ها توصیه می می شود که اجازه دهند دانش آموز بر اساس توانایی، استعداد و همچنین علاقه اش در رشته تحصیلی انتخابی خود تحصیل کند و همچنین نظر خود را به او همچنین تحمیل نکنند.
او همچنین گفت: متاسفانه اکنون اولیای دانش آموزان بیش از مقدار و اندازه جهت انتخاب رشته های مورد علاقه خود به فرزندانشان فشار می آورند و همچنین آن امر آسیب های جبران ناپذیری را درپی دارد.
صابری تاکید کرد: با ابلاغ نظام جامع هدایت تحصیلی در بعدی ای نزدیک، فرایند هدایت تحصیلی عملا از مقطع ابتدایی آغاز می می شود که آن امر می تواند در هدایت موثر تاثیر بسزایی داشته باشد.
او همچنین تاکید کرد: جامعه مستلزم و نیاز به کار فرهنگی و همچنین آگاهی بخشی در آن باره دارد زیرا فضای روانی موجود در جامعه در حوزه انتخاب رشته دانش آموزان خیلی زیاد کاذب می باشد.
استان ۶٫۴ میلیون نفری خراسان رضوی شامل ۱٫۲ میلیون جمعیت دانش آموزی می باشد.

چرا طرح هدایت تحصیلی موفق عمل نکرد؟ در تاریخ ۲۰۱۸-۰۷-۲۸ ۱۷:۰۸:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*